0
1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Elk bedrijf zegt 'ja' tegen het stimuleren van zijn medewerkers.

Training
Certificaties
Competenties
Evaluaties
Ontwikkelingsplannen
Boost je talent

In ons Boost je talent-aanbod ontdekken onze klanten een schat aan oplossingen om hun talent intelligent in te zetten.

Je gaat van het openstellen van trainingscatalogi, over het beheren van inschrijvingen tot het automatisch versturen van herinneringen.  Je kan ook rollen in kaart brengen via functiebeschrijvingen en competenties evenals coaching- en evaluatiemomenten plannen en opvolgen.

Ons aanbod is ontworpen om een echte impuls te geven.

Opleidingen

Boost je talent ondersteunt organisaties bij het aanbod en beheer van diverse formele opleidingen of overlegmomenten met het team die in aanmerking komen als informele opleiding.

Met de accreditatiemodule kan je nauwgezet opvolgen wie wanneer welke opleiding moet volgen om je accreditatie te kunnen behouden.

Competenties

Elke organisatie vraagt de nodige competenties en skills. Alleen hoe weten medewerkers welke dat zijn? Willen ze hierop inspelen en hun talenten verder ontwikkelen, dan moeten ze wel weten wat de organisatie vraagt. Hetzelfde geldt voor functiebeschrijvingen, ook die zijn niet altijd even gemakkelijk te vinden, maar medewerkers worden hierop wel beoordeeld.

We zorgen ervoor dat functiebeschrijvingen en competenties voor iedereen onmiddellijk toegankelijk zijn en vlot kunnen worden bijgewerkt en aangepast aan de realiteit. Het competentiebeheer wordt aldus een middel voor de verdere ontwikkeling, prestatiemeting en functionering van elke medewerker.

Performantie

Investeer dag na dag in je medewerkers door continue coaching en feedback. Evaluatiegesprekken met medewerkers verlopen niet altijd perfect: bepaalde leidinggevenden voeren zelden of nooit gesprekken, rapporten van gesprekken raken verloren of er wordt geen of te weinig werk gemaakt van de opvolging van acties of afspraken tijdens die gesprekken.

Met Boost je talent kan de gebruiker het starten en opvolgen van de verschillende formele en informele evaluatie– en coachingmomenten inplannen en beheren. De resultaten van de verschillende evaluatiemomenten blijven gestructureerd bewaard en eventuele actiepunten, voortvloeiend uit de evaluatie, worden geregistreerd en actief opgevolgd binnen het pakket.

Uw voordelen
Engagement
TobaCube versnelt en vereenvoudigt operationele HR processen, zodat HR en People managers zich kunnen focussen op de mensen binnen de organisatie.
Ideale talenten mix
Creëer de mix van talenten die werkt voor jouw organisatie door transparante objectieven, voortdurende dialoog en ondersteuning van persoonlijke ontwikkeling.
Wendbare organisatie
Faciliteer de inzichten in je talenten en de efficiëntie in je human capital management processen om je organisatie aan te passen aan evoluerende noden
Zij kozen al voor Toba