Integratie met diverse externe pakketten

ZOL was operationeel met het planningspakket SP-Expert in combinatie met een tijdsregistratie van GPS met KABA Tikklokken. Na een openbare aanbesteding werd unaniem beslist om met Tribe Planner als de nieuwe oplossing voor planning en geïntegreerde tijdsregistratie te werken. Het pakket voorziet eveneens in een bi-directionele koppeling naar het loonpakket (Arno van Acerta) en een koppeling met de bestaande KABA Prikklokken waarop medewerkers eveneens bepaalde tellers kunnen raadplegen.

Naar de toekomst toe zal ZOL het pakket ook nog uitbreiden met de geïntegreerde Employee Self Service module, waardoor alle medewerkers via een webinterface toegang krijgen tot het systeem om hun planning te consulteren, hun tellerstanden te bekijken en aanvragen op het vlak van aan- en afwezigheden te formuleren met een goedkeuring door de diensthoofden.

Screenshot Tribe Planner Ziekenhuis Oost-Limburg