4500 medewerkers maken hun eigen planning via Tribe Self

Het implementatieproject is opgestart in 2007 met vier pilootafdelingen. UZ Brussel is quasi gelijktijdig van sociaal secretariaat veranderd en werkt met X-tend van SD. In 2010 is de omschakeling van Efficient naar de geïntegreerde tijdregistratie Tribe Timer gebeurd.

UZ Brussel heeft ongeveer 4500 personeelsleden die allen met Tribe Self werken en een 450-tal planners. De berekende loonresultaten in Tribe Planner worden ingelezen in X-tend. Naast de import van personeelsgegevens worden ook tellerstanden (zoals verlof) ingelezen in Tribe Planner.

In 2017 is UZ Brussel mee ingestapt in het nieuwe Tribe Manager project, waarbij de organisatie mee betrokken is bij de functionele uitbouw van het pakket en deel uitmaakt van de stuurgroep Tribe Manager.

 

 Eigen planningstool voor UZ Brussel (screenshot 1)                      Eigen planningstool voor UZ Brussel (screenshot 2)