Planningspakket in combinatie met HR Management tool

AZ Mariaziekenhuis werkt al jaren met het planningspakket van Tobania in combinatie met een interface naar eBlox van SDWorx. In 2012 is de klant gestart met de implementatie van een extern pakket HRWeb via Toba HR Solutions. Deze toepassing werd in 2016 gemigreerd naar de nieuwe Tribe Manager omgeving. 

Vandaag is de VTO module (LMS) in gebruik met elementen uit het elektronisch personeelsdossier en de accreditatie. De klant opteert in nauwe samenwerking met Tobania voor een gefaseerde modulaire implementatie.

AZ Mariaziekenhuis maakt tevens deel uit van de stuurgroep HR omtrent de evolutie van de HR-oplossing binnen het aanbod van Tobania.

Screenshot Tribe Manager Mariaziekenhuis               Screenshot Tribe Manager Mariaziekenhuis