Planningspakket in combinatie met HR Management tool

AZ Sint Maria Halle werkt al jaren met het planningspakket van Tobania in combinatie met een interface naar Hora van ADMB. In 2016 is de klant een contract aangegaan voor de aanschaf en implementatie van de nieuwe Tribe Manager omgeving. Vandaag is de Tribe Self module en de VTO module (LMS) in gebruik met elementen uit het elektronisch personeelsdossier en de accreditatie. De klant opteert in nauwe samenwerking met Tobania voor een gefaseerde modulaire implementatie.

Screenshot Tribe Manager AZ Maria Halle               Screenshot Tribe Manager AZ Maria Halle