Medewerkers kunnen de verschillende modules raadplegen via alle toestellen

Al onze producten zijn onderbouwd met een stevige employee selfservice.

 

Verhoogt de betrokkenheid van de medewerkers

Verhoogt de betrokkenheid van de medewerkers

Draagt bij tot meer medewerkerstevredenheid

Draagt bij tot meer medewerkerstevredenheid

Medewerkers kunnen zelf hun voorkeuren doorgeven

Medewerkers kunnen zelf hun voorkeuren doorgeven

Speelt in op een betere work-life balance voor iedereen

Speelt in op een betere work-life balance voor iedereen

Uniek informatieportaal voor alle stakeholders

Uniek informatieportaal voor alle stakeholders

 

Zelfroosteren

 

Met Tribe Self spelen we in op de tijdgeest van vandaag. In de huidige war for talent kunnen met onze employee selfservice goede punten worden gescoord. Medewerkers kunnen immers zelf eenvoudig hun wensen aangeven voor afwezigheden, voorkeurshiften, wachten, taken en overuren. De medewerker vraagt digitaal aan en de verantwoordelijke keurt digitaal goed of af. De verwerking hiervan verloopt geheel automatisch.

Medewerkers kunnen ook hun persoonlijke planning samenstellen, maar uiteraard volgens de bezettingsvereisten en regels van de organisatie. Met een puntensysteem kan de medewerker een voorkeursrooster samenstellen en hierin prioriteiten aangeven. Zo kan een optimaal rooster worden samengesteld dat rekening houdt met de input van de individuele medewerkers. Onze module Autoplan automatiseert dit volledige proces.

Met onze webtoepassing kunnen medewerkers de planning consulteren, hun gepersonaliseeerde informatie terugvinden over verlofdagen, hun meeruren of overuren opvolgen, evenals hun persoonlijke rapportering. En dit vanaf elk toestel (laptop, smartphone) vanaf eender welke plek (zelfs vanop het terras). Tot welke data de werknemer toegang heeft, wordt bepaald door de inrichting van het rechtensysteem.

Tribe Self is eveneens beschikbaar in onze dynamische tool voor opleidingenbeheer. Via een helder overzicht op de catalogus krijgt de medewerker een overzicht van de beschikbare interne of externe opleidingen. Ze kunnen zich hiervoor zelf inschrijven. De aanvraag komt niet alleen binnen op het juiste adres, maar kan ook meteen worden verwerkt.

Met Tribe Self kan zelfs het efficiënt rapporteren van onkostennota's of fietsvergoedingen worden opgezet.